TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıran siyasi partilerden ortak bildiri: ‘Açık bir hukuk ihlalidir’

Sekiz siyasi parti yeter sayıda imzayı toplayarak TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu çağrıyı gündeme almadığı için TBMM’nin toplanamaması üzerine siyasi partiler, ortak bildiri yayınladı.

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP ve Demokrat Parti’nin imzasını taşıyan ortak bildiri şöyle:

“Anayasa’nın 153 üncü maddesinin açık hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamakta direnen Yargıtay 3 üncü Ceza Dairesi’nin tutumu çerçevesinde gelişen olaylar ve açıklamalar nedeniyle, süreç bir yargı krizi olmaktan çıkmış ve derin bir demokrasi krizine dönüşmüştür.

“KEYFİ UYGULAMALARA AÇIK HALE GETİRİLMESİ ANLAMINI TAŞIMAKTADIR”

14 Mayıs 2023 günü halkın iradesi ile milletvekili seçilen Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin hakkında verdiği iki karara rağmen Silivri Cezaevi’ndedir. Ortaya çıkan bu durum, yargının yasama erkine müdahalesi olmakla kalmayıp, aslında Türkiye’de yaşanan politik gerçekliğin bir görünümü olarak, yürütmenin ve tek adam rejiminin tahakkümü ile erkler ayrılığının ortadan kaldırılması, tüm yurttaşlarımız için kişi güvenliği hakkının yasal güvencelerinin keyfi uygulamalara açık hale getirilmesi anlamını taşımaktadır.

“ANAYASA, İÇTÜZÜK VE MECLİS TEAMÜLLERİNE AYKIRI OLARAK, TALEBİMİZ REDDEDİLMİŞTİR”

Yukarıda tanımlanan olayların ele alınarak görüşülmesi ve kendi gündemine hakim olan TBMM’nin tutumunun belirlenmesi amacıyla, sekiz partinin temsilcilerinin yeter sayıda imzalarıyla, Meclis’in olağanüstü toplanması istemiyle hazırlanan dilekçe, 5 Ocak 2024 günü TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Buna karşın Meclis Başkanı imzasıyla 9 Ocak 2024 günü tarafımıza ulaşan yazıda, Anayasa, İçtüzük ve Meclis teamüllerine aykırı olarak, talebimiz reddedilmiştir.

2020 YILINDA BENZER TOPLANTI YAPILMIŞTI

Bilindiği üzere, TBMM 2023 yılında son mesaisini 27 Aralık 2023 gününde tamamlamış ve çalışmalarına 16 Ocak 2024 tarihine kadar ara vermiştir. Bu fiili duruma karşılık, Meclis’in tatil ya da ara verme kararının bulunmadığı yönünde bir görüş ileri sürülerek Meclis’in toplanmasının reddedilmesi, her şeyden önce hukukun genel ilkelerine ve iyi niyet kuralına aykırıdır. Dahası, 2 Ocak 2020 tarihinde benzer bir durumda TBMM, dönemin Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılmış ve toplantı gerçekleştirilmiştir.

“TBMM TEAMÜLLERİNİN ÇİĞNENMESİ VE BU ALANA TÜMÜYLE KEYFİYETİN HAKİM KILINMASI ANLAMINI TAŞIMAKTADIR”

TBMM’de temsil edilen sekiz siyasi partinin grup başkanları, grup başkanvekilleri ve yeter sayıda milletvekillerinin imzasıyla verilen söz konusu talebimiz karşısında, Meclis Başkanı’nın takdir yetkisi değil, bağlı yetkisi bulunmaktadır. Buna karşın Meclis Başkanı’nın bu talebimizi reddetmesi, Anayasa’nın 93, İçtüzüğün 7 inci maddelerinin ihlali yanında, TBMM teamüllerinin çiğnenmesi ve bu alana tümüyle keyfiyetin hakim kılınması anlamını taşımaktadır. Somut durumdan çok öte, Meclis Başkanı’nın ortaya koyduğu bu tutumla, bundan böyle ülkemizin karşılaşacağı önemli gelişmeler karşısında, TBMM’nin olağanüstü toplanarak ülke gündemine müdahale gücü tartışmalı bir hale getirilmektedir.

“HUKUKİ-DEMOKRATİK TEPKİLERİMİZİ SESLENDİRME KARARINDA OLDUĞUMUZU KAMUOYUNA DUYURURUZ”

Bizzat Başkanı tarafından Meclis’in etkisizleştirme ve işlevsiz kılınma çabalarının, mevcut iktidarın tutumundan ayrı değerlendirilemeyeceğinin farkındayız. Bu bağlamda ifade etmek isteriz ki, Meclis Başkanı; haklı, hukuka ve kamu yararına uyarlı taleplerimiz üzerinden siyasi karşıtlık kurma durumundan kendisini çıkarmak ve Meclis’in hukukunu korumalıdır. Aşağıda imzası bulunan ve farklı siyasi müktesebatlara sahip olan sekiz siyasi partinin temsilcileri olarak, bu açık hukuksuzluğa ve keyfiliğe sessiz kalmayacağımızı ve hukuki-demokratik tepkilerimizi her türlü platformda seslendirme kararında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x